Váš koordinátor sťahovania

Koordinátor sťahovania je osobou zodpovednou za priebeh sťahovania. Je to vaše kontaktná osoba. Koordinátora sťahovania spoznáte pred začiatkom výkonu prác. Pre uľahčenie komunikácie si uložte jeho číslo do svojho mobilého telefónu.

Koordinátor sťahovania zabezpečuje koordináciu celého sťahovania. Na neho sa obraciate so všetkými požiadavkami, pokynmi alebo otázkami.

Koordinuje pracovníkov a postup sťahovania. Jeho pokyny sú dôležité aj pre vás. Je zodpovedný za bezpečnosť našich pracovníkov na pracovisku a takisto aj za vašu bezpečnosť.

Je oprávnený inkasovať finančné prostriedky za sťahovacie služby. Má v právomoci dohadovať cenu prác v prípadoch, kedy nebola vopred stanovená alebo pri nesúlade objednávky so skutočným stavom.