Rady pri sťahovaní

Pri sťahovaní je každá rada dobrá. Ponúkame vám tie naše, overené dlhoročnými skúsenosťami

1. Objednávka. Sťahovanie si objednajte v dostatočnom časovom predstihu. Plánovanie a dôsledná príprava Vám ušetrí peniaze ale aj starosti.

2. Dopredu nás informujte o všetkých neštandardných objektoch sťahovania, napr. klavír. Dôležité sú aj informácie o poschodí, možnosti využitia výťahov, prístupovej ceste, parkovaní a potrebe využitia baliacich a montážnych služieb.

3. Parkovanie na mieste sťahovania je potrebné zabezpečiť deň vopred. V niektorých prípadoch je potrebné zabezpečiť aj povolenie pre vjazd do miesta sťahovania.

4. Spriechodnenie chodieb a schodísk. Ak Vaši susedia používajú spoločné priestory ako skladisko ale sú náruživými pestovateľmi kvetín, tak prosím zabezpečte priechodnosť týchto priestorov.

5. Balenie a demontáž. Vopred nás informujte, ak chcete využiť naše služby. O všetko sa postarajú naši pracovníci. Ak ste sa rozhodli pobaliť sami, tak myslite na tieto skutočnosti:

  • balenie je potrebné spraviť najneskôr deň pred sťahovaním,
  • na balenie potrebujete baliaci materiál – pevné škatule, pevné vrecia, kvalitné lepiace pásky, fólie a štítky alebo fixu pre označenie pobalených vecí,
  • vždy dbajte, aby bola škatuľa najmä zospodu ale aj zvrchu dobre zalepená,
  • do škatúľ a vriec dávajte len toľko vecí, aby ste ňou dokázali pohnúť. Vždy sú lepšie 2 optimálne naplnené škatule ako 1 roztrhaná s poškodenými predmetmi. Zvlášť si dávajte pozor ak balíte knihy a dokumenty. Veľmi ľahko môžete preceniť nosnosť škatule.

6. Krehké veci ako poháre, taniere a pod. vždy pred uložením do škatúľ najskôr zabaľte do papiera alebo bublinkovej fólie. Škatule dobre označte, aby sťahováci vedeli, že ide o krehké veci.

7. Montovaný nábytok typu IKEA nie je niekedy stavaný na sťahovanie. Zvážte jeho rozobratie a starostlivé zabalenie. Nezabudnite si poznačiť, čo k čomu patrí a odložiť všetok spojovací materiál.

8. Klasické skrine – odporúčame povyberať a zabaliť police a páskou alebo fóliou zalepiť dvierka sťahovacou lepiacou páskou. Vyhnete sa tak zbytočnému poškodeniu.

9. Komody a kontajnery – dobre zalepte zásuvky sťahovacou lepiacou páskou, aby sa počas sťahovania nevysúvali. A samozrejme pred tým ich nezabudnite vyprázdniť. Pri nábytku odporúčame demontovať všetky rúčky a držiaky.

10. Práčka – zaistite bubon podľa pokynov výrobcu. Chladnička – pred sťahovaním musí byť prázdna a odmrazená. Po sťahovaní ju nezapínajte hneď. Riaďte sa pokynmi výrobcu, vyhnete sa možnému poškodeniu.

10. Televízor, počítač, mikrovlnka a iná elektronika – odporúčame pri sťahovaní použiť originálne škatule. Ak ich už nemáte, tak sa snažte všetko zabaliť dostatočne dôsledne.

11. Postup pri sťahovaní. Harmonogram sťahovania si určuje zákazník. O postupnosti ukladania a vykladania jednotlivých predmetov rozhoduje váš koordinátor sťahovania. Snažíme sa tým zabezpečiť čo najvyššiu efektivitu a plynulosť sťahovania, čo v konečnom dôsledku to šetrí vaše peniaze.

12. Po sťahovaní rozmiestnime veci podľa požiadaviek. Ak ste sa pobalili ako sme Vám odporúčali, tak je všetko v poriadku a presne viete čo máte v škatuliach. V takomto prípade je už vybaľovanie vecí príjemnou činnosťou.

13. Pri medzinárodnom sťahovaní sú potrebné dokumenty. Jedným z nich je aj zoznam sťahovaných vecí.