Podliehajú sťahované veci do Švajčiarska clu?

Všetky vaše osobné veci, ktoré sťahujete do Švajčiarska nepodliehajú clu, ak ste ich vlastníkom už dlhšiu dobu.Pri sťahovaní sa do Švajčiarska príde určite vhod, že svoje osobné veci môžete presťahovať bez platenia cla. Podmienkou bezcolného sťahovania je, že pred vydaním povolenia na pobyt musíte byť vlastníkom týchto vecí najmenej 6 mesiacov. Do vášho osobného majetku je zaradený aj vaše auto.

Švajčiarsko je krajina plná podmienok, pravidiel a zákonov. Tu platí, že ak chcete sťahovať bez cla, musíte to stihnúť do 2 rokov od vydania povolenia.

Pred sťahovaním spolu vyplníme formulár Žiadosť o oslobodenia cla, ku ktorému pripojíte zoznam vašich osobných vecí, ktoré sa budú pri sťahovaní nachádzať v aute.

Nie je nutné byť úplne presný, nemusíte počítať vidličky a tričká. Stačí napísať všeobecné označenia ako oblečenie, kuchynský riad alebo hračky a knihy.

Auto síce do Švajčiarska presťahujete bez cla, ale potom máte iba jeden rok na to, aby ste si prepísali poznávacie značky na tie švajčiarske.